top of page

CENNIK

Koszty związane z wdrożeniem dzielimy na dwie części: opłaty konfiguracyjne oraz opłaty miesięczne.

Opłata konfiguracyjna stanowi jednorazowy koszt związany z przygotowaniem projektu w zakresie merytorycznym oraz technicznym. W ramach opłaty pokrywane są prace związane z opracowaniem scenariusza kampanii, integracją techniczną, testami rozwiązania i innymi czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia obsługi. 

od 5500 zł netto

Opłaty miesięczne to koszty związane z bieżącą działalnością voicebota. W ramach tej opłaty pokrywane są wszelkie koszty związane między innymi z utrzymaniem infrastruktury, kosztami telekomunikacyjnymi, monitorowaniem i optymalizacją projektu. 

różnorodne modele rozliczeń: per lead, minutowe, kanałowe, hybrydowe

bottom of page